..:: Haberler ve Duyurular ::..
Yöneticilerimize Yönelik, Mobbing Seminerlerini
2013-2014 öğretim yılı hizmetiçi eğitim programı kapsamında, yarı yıl tatili döneminde Kurumumuz Müdür, Müdür ...
..:: Yazılı Basından ::..
Hukuksal ve Psikolojik Boyutuyla Mobbing

Woman Route Dergisi, Eylül-Ekim 2011
..:: TV Programlarından ::..
Kanal D - Muhabbet Kralı
22 Aralık 2009
GİZLİLİK İLKESİ
Bu siteye yapılacak başvuru ve açıklamalar gizli tutulur;
üçüncü gerçek ve tüzel kişilerle paylaşılmaz.

Bu sitede yer alan yazı, görüş ve açıklamaların her hakkı mahfuzdur; kaynak gösterilmeden iktibas edilemez, kullanılamaz.
Mobbing - Makaleler

Sosyal Güvenlik Kurumu Çalışanlarının İşyerinde Psikolojik Taciz Algıları
Çalışma İlişkileri Dergisi / Tınaz, P., Gök, S., Karatuna, I. / 4(1), 39-53, 2013
MOBBİNG: (İşyerinde psikolojik taciz, yıldırkaçır)
Bu araştırmanın amacı bir grup sosyal güvenlik kurumu çalışanının, işyerinde psikolojik tacize maruz kalma, taciz türleri, nedenleri ve tacizle mücadele yöntemleri konusundaki algılarının belirlenmesidir. Araştırma bulgularına, Sosyal Güvenlik Kurumu\'nun İstanbul Anadolu yakası merkezlerinde çalışan 589 kişinin cevaplandırdığı soru formu aracılığıyla ulaşılmıştır...
Mobbingin birey ve kurum üzerindeki etkileri - http://www.igiad.com Aralık 2011
Mobbing, kurum içinde gerilimin ve çatışmalı bir iklimin oluşmasına neden olan tüm psikolojik faktörlerin birleşimi sonucunda ortaya çıkan, kurum sağlığını bozan, çalışanların iş doyumu ve çalışma barışını olumsuz yönde etkileyen bir sorundur. İşyerinde bir ya da birkaç kişinin, bir başka kişiyi veya kişileri rahatsız edici, ahlâk dışı ve sistematik söz ve davranışlarla taciz ettikleri; kısaca başkalarına karşı psikolojik şiddet uyguladıkları bir süreçtir.
Mobbing - İşyerinde Psikolojik Taciz, www.biaile.com 15 Aralık 2011
MOBBİNG: (İşyerinde psikolojik taciz, yıldırkaçır)
Tanı ve müdahalede etik ve hassas noktalar
Temel örgütsel bir sorun olan mobbing, hiçbir şekilde ihmal edilmemeli; konuya, duyarlılık ve ciddiyetle çözüm getirilmelidir. Ancak kavram, ülkemizde henüz çok iyi bilinmemekte ve hatta yanlış yorumlanmaktadır. Bireysel, örgütsel ve toplumsal boyutta vereceği zararlara ilişkin bilgilendirme ve uyarılar çok azdır...
“İşyerinde Psikolojik Taciz”, MESS Mercek, ss. 58-65, Temmuz 2011.
Mobbing, çalışanlara üstleri, astları veya eşit düzeydeki çalışanlar tarafından sistematik biçimde uygulanan her tür kötü muamele, tehdit, şiddet, aşağılama, dışlama, yıldırma gibi davranışları ifade eden bir süreçtir. Hedef kişilerin özgüvenlerine ve özsaygılarına yönelik sürekli ve acımasız...
Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Öneri Dergisi, Cilt:9, Sayı:34, 2010, ss.1-11
Tınaz, P., Gök, S. ve Karatuna, I., “Türkiye’de İşyerinde Psikolojik Taciz Oranının ve Türlerinin Belirlenmesi: Bir Ölçek Geliştirme Çalışması”,
Ceza Hukuku Dergisi, Sayı: 11, Yıl: 4, Aralık 2009, ss. 11-22.
“İşyerinde Psikolojik Taciz (Mobbing): Kavram, Süreç, Tanı ve Çözüm Önerileri”,...
Özel Kalemler Dergisi, Sayı: 4, Yıl: 1, Sonbahar 2009, ss.40-41.
"İşyerinde Psikolojik Taciz (Mobbing)" ...
Kaynak Dergisi, Sayı: 38-39, Nisan-Eylül 2009, ss.12-13.
"Mobbingcilerin Kişilik Özellikleri"...
Mercek Dergisi, Yıl:12, Sayı:46, Ocak 2007, ss.7-12.
"Mobbing (İşyerinde Psikolojik Taciz)" ...
Toprak İşveren Dergisi, Sayı:71, Eylül 2006, ss.4-14.
“Çalışma Yaşamında Psikolojik Bir Dram: Mobbing”...
İş ve Güç Dergisi, Yıl:2, Sayı:9, 2006, ss.54-59.
“Acımasız ve Sinsi Bir İşyeri Hastalığı” ...
Çalışma ve Toplum Dergisi, Özel Sayı, 2006/4, 2006, ss.13-29.
“İşyerinde Psikolojik Taciz”...
Çalışma ve Toplum Dergisi, 2006/3, 2006, ss.11-23.
“Mobbing: İşyerinde Psikolojik Taciz” ...